กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ยินดีต้อนรับ โค้ชชล-นายชลทิตย์ จันทคาม (อ่าน 310) 10 พ.ค. 65
ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิ (อ่าน 506) 04 ก.พ. 62
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมนำเสนอและคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศ (อ่าน 491) 09 ต.ค. 61
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อบรมครูบุคลากรการใช้ google appในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 (อ่าน 521) 30 ส.ค. 61
ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ร่วมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแ (อ่าน 601) 09 ส.ค. 61
คณะครูร่วมการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๐๐๒/๒๕๖๐ณ ค่ายลูก (อ่าน 823) 08 ส.ค. 61
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจร่วม“สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”2561 (อ่าน 476) 22 ก.ค. 61
นางสาวณภาภัช โชติพิสุทธิ์เมธานน มอบทุนเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 1200) 29 มี.ค. 59
คณะครูรับใบประกาศ ครูและบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 2558 (อ่าน 1185) 10 ก.พ. 59