ข่าวประกาศจากทางวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาคัดเลือกสรรหาเป็นครู ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 5 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรหาเป็นครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรหา จานวน 5 อัตรา ดังนี้

1. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จานวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาเอกบัญชี            จานวน 1 อัตรา
3. สาขาวิชาเอกการตลาด      จานวน 1 อัตรา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       จานวน 1 อัตรา
5. สาขาวิชาภาษาไทย          จานวน 1 อัตรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.04 KB
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1762 ครั้ง