ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบุคคทั่วไปเข้ารับการการทดสอบมาฐานฝีมือแรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาม  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พุทธศักราช ๒๕๔๕  มาตรา ๒๔ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ ๑

เปได้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 242 ครั้ง